Hakkımızda

12 Avrupa ülkesindeki 55 merkezden araştırmacılar 4C çalışmasının başarısına katkıda bulunuyor. Çalışma, düzenli kardiyovasküler değerlendirmelerden sorumlu olan bölgesel koordinatörler tarafından koordine edilmekte ve çalışmanın ülkesinde veya bölgesinde sorunsuz ilerlemesi sağlanmaktadır.

doctor

Franz Schaefer

 

doctor

Karolis Azukaitis

 

doctor-0

Dr. Anke Doyon

Germany

doctor-1

Dr. Daniela Thurn-Valassina

Germany

doctor-2

Dr. Anette Melk

Germany

doctor-3

Uwe Querfeld

Germany

doctor-4

Dr. Mietek Litwin

Poland

doctor-5

Dr. Aysun K. Bayazit

Turkey

doctor-6

Dr. Ali Duzova

Turkey

doctor-7

Dr. Nur Canpolat

Turkey

doctor-8

Dr. Salim Çaliskan

Turkey

doctor-9

Dr. Mahmut Civilibal

Turkey

doctor-10

Dr. Sevgi Mir

Turkey

doctor-11

Dr. Betül Sözeri

Turkey

doctor-12

Dr. Yelda Bilginer

Turkey

doctor-13

Dr. Rukshana Shroff

United Kingdom

Bizim hikayemiz

Kronik böbrek hastalığı olan yetişkin hastaların kardiyovasküler olaylardan ölme riskini daha fazla artmıştır.  Risk son dönem böbrek hastalığı olan genç hastalarda, genel popülasyondaki yaşlı bireylere benzer şekilde en çok artmıştır. Erken kalp ve damarların anormallikleri kronik böbrek hastalığı olan adolesanlarda bile tespit edilebilir, ama böbrek yetmezliğinin farklı evrelerinde bu değişikliklerin sıklığı, ciddiyeti ve doğal seyri hakkında bilgi eksikliği vardır. Kronik böbrek hastalığı olan genç hastaların erken ve ilerleyici kardiyovasküler hastalık geliştirme riskine neden olan faktörler hala belirsizdir.

 

Pediatrik popülasyon kalp ve damarlar sistemi üzerinde kronik böbrek hastalığının etkilerini incelemek için yaşlanma, diyabet ve sigaradan kaynaklanan lezyonlar olmadığı için eşsiz bir şekilde uygundur. Progresif kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda erken kardiyovasküler hasarın nedenlerini ve sonuçlarını anlamamızı geliştirmek için, kronik böbrek hastalığının devam eden evreleri boyunca çocuk kalp ve damarlarının takip edildiği uzun süreli prospektif bir gözlemsel çalışmayı yapmak üzere Avrupa'daki pediatrik nefrologlar konsorsiyumu bir araya geldi..

0

210

Aktif hasta

0

55

Katılan merkezler

0

12

Avrupa ülkeleri

0

29

Çalışma araştırıcıları

Hedeflerimiz

4C çalışmasında 12 Avrupa ülkesinden 55 pediatrik nefroloji ünitesinden,  6 ila 17 yaşları arasındaki glomerüler filtrasyon hızı 10 ila 60 ml / dak / 1.73 m² olan 704 hasta takip ediyor.

Kalp ve büyük arterlerin yapısı ve fonksiyonu hassas, invazif olmayan yöntemlerle düzenli olarak test edilir ve bulgular geniş sağlıklı çocuk grubuyla karşılaştırıldı.

Birçok potansiyel klinik, antropometrik, biyokimyasal ve ilaç ilişkili risk faktörleri prospektif olarak monitorize edilecek  ve hastaların kardiyovasküler durumu ile ilişkilendirilecektir.

Genom-boyu ilişki çalışması kardiyovasküler değişikliklerin ilerlemesi ve böbrek yetmezliği ile ilişkili ortak genetik varyantların tanımlanmasına izin verecektir.

Hastalar son dönem böbrek hastalığı geliştiğinde takip ediliyor. Diyaliz ve transplantasyonun kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkileri ayrı alt grup çalışmalarında  incelenmektedir  (4C-D, 4C-T).

Çocukluk çağında böbrek yetmezliğinin arter ve diğer dokuların ince yapıları üzerindeki etkileri biyopsi çalışmalarında incelenecektir (4C-A, 4C-P).

4C-TRACK çalışmasında hastanın kendisinin bildirmesine dayalı, çevrimiçi bir ankette uzun dönem böbrek ve kardiyovasküler yük ve sonuçları, değerlendirilecektir.

doctor