Bizim sonuçlarımız

Şimdiye kadar 4C çalışması çocuklarda kronik böbrek hastalığının gelişimi, ilerlemesi ve komplikasyonları hakkındaki var olan bilgileri geliştirmemize yardım etti. Çalışma, kronik böbrek hastalığı olan çeşitli çocuk gruplarında kalp ve damar hastalığının gelişimi hakkında benzersiz bilgiler sağladı. Ek olarak, çalışma sırasında toplanan veriler ve biyolojik örnekler, hızlı bir şekilde böbrek fonksiyonları kaybetme riski olan çocukları tanımamıza yardımcı olabilecek kronik böbrek hastalığı ilerlemesi ile ilişkili çok sayıdaki genetik, klinik ve laboratuvar faktörlerin araştırılmasına izin verdi.

 

  • Şimdiye kadar 4C çalışmasında ortaya konan bazı önemli bulgular: çalışmanın başlangıcında hastaların yarısından fazlasında kalp kası kalınlaşması (sol ventrikül hipertrofisi) ve büyük arterler (artmış intima media kalınlığı) vardı ve çalışma sırasında böbrek fonksiyonu düştükçe diğer hastalarda da gelişti.

 

  • Etkilenen hastaların çoğunda bu anormallikler kalp kasının kasılması ve büyük arterlerin sertleşmesi ile birlikte gelişti. Kan basıncı, erken kardiyovasküler hasara katkıda bulunan en önemli faktördür.

 

  • Böbrek nakli yapılan hastalar, diyalize başlayan hastalarla karşılaştırıldığında, damar anormalliklerinin erken dönemde olumlu bir şekilde tersine çevrilmesinden fayda sağlar.

 

  • Çalışmamızdaki hastaların üçte ikisinde D vitamini eksikliği vardı. Düşük D vitamini düzeyleri kızlarda, glomerüler hastalığı olan hastalarda (nefrotik sendrom veya vaskülit gibi) ve proteinürili hastalarda daha sıktı.

 

  • Üriner bikarbonat kaybına bağlı yaygın bir komplikasyon olan metabolik asidozun çocuklarda böbrek fonksiyonlarının daha hızlı kaybı ile ilişkili olduğu bulundu. Bu, asidozun izleyen sodyum bikarbonat ile düzeltilmesinin böbrek fonksiyonlarının daha iyi korunmasına yardımcı olabileceğini öne sürmektedir.

 

  • KBH olan çocuklarda ilk kez renal fonksiyon kaybınının tahmini iyileştirmemizi sağlayan iki potansiyel biyobelirteç tanımlanmıştır: suPAR (kanda test edilmiştir) ve uEGF (idrarda test edilmiştir).

Bizim yayınlar