The Cardiovascular Comorbidity in Children with Chronic Kidney Disease Study

Badanie 4C jest największym badaniem kohortowym, analizującym przyczyny i naturalną historię choroby sercowo-naczyniowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek przy przejściu pod opiekę ośrodka dla dorosłych

doctor

Dlaczego rozpoczęliśmy to badanie?

Dorośli z przewlekłą chorobą nerek są narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w młodym wieku.

Rozpoczęliśmy Badanie 4C aby wyodrębnić czynniki, które przyczyniają się do wczesnego występowania choroby sercowo-naczyniowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

question-mark

Obecny status badania

Badanie 4C oceniło w ciągu 8 lat rozwój wczesnej choroby sercowo-naczyniowej u 700 dzieci z przewlekłą chorobą nerek. Uczestnicy badania przeszli szczegółowe badania kliniczne oraz laboratoryjne dwa razy w roku oraz badania obrazowe serca i naczyń raz w roku.

0

3

Patients already

0

55

Participating centers

0

12

European countries

0

0

Study investigators

See more
4ctrack

Prosty przebieg kontynuacji badania

Rozpoczynając od 2019 roku, zapewniamy coroczne badania uczestników i możliwość powrotu do badań sercowo-naczyniowych co 3 lata. Oczekuje się, że badania mogą być kontynuowane przez 10 kolejnych lat.

video-call

Online questionnaires

Filling the survey takes no more than 20-30 minutes and yearly reminders help to stay on shedule.

info

Return every year

video-call

Phone interviews

Set the time for a phone interview and the investigator will fill yearly questionnaires for you.

video-call

Check-up every 3 years

Return to the clinic for a comprehensive cardiovascular investigation every 3 years.

Log in
doctor

Nasze wyniki

Do tej pory badanie 4C pomogło nam nauczyć się wiele na temat rozwoju, progresji i powikłań przewlekłej choroby nerek u dzieci i młodzieży. Zebrane w badaniu informacje dostarczają unikalnych spostrzeżeń co do rozwoju choroby sercowo-naczyniowej w zróżnicowanej grupie dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

More than 50+ centers

More than 50 centers from 12 European countries participate in the 4C Study

Find a center