O nas

Badający z 55 ośrodków w 12 Europejskich krajach przyczyniają się do sukcesu badania 4C. Badanie jest koordynowane przez regionalnych koordynatorów, którzy są odpowiedzialni za regularne badania układu sercowo-naczyniowego i zapewniają płynny przebieg badania w ich kraju lub regionie.

doctor

Franz Schaefer

 

doctor

Karolis Azukaitis

 

doctor-0

Dr. Anke Doyon

Germany

doctor-1

Dr. Daniela Thurn-Valassina

Germany

doctor-2

Dr. Anette Melk

Germany

doctor-3

Uwe Querfeld

Germany

doctor-4

Dr. Mietek Litwin

Poland

doctor-5

Dr. Aysun K. Bayazit

Turkey

doctor-6

Dr. Ali Duzova

Turkey

doctor-7

Dr. Nur Canpolat

Turkey

doctor-8

Dr. Salim Çaliskan

Turkey

doctor-9

Dr. Mahmut Civilibal

Turkey

doctor-10

Dr. Sevgi Mir

Turkey

doctor-11

Dr. Betül Sözeri

Turkey

doctor-12

Dr. Yelda Bilginer

Turkey

doctor-13

Dr. Rukshana Shroff

United Kingdom

Nasza historia

Dorośli pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, są narażeni na większe ryzyko zgonu z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ryzyko jest najwyższe u młodych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, mają oni prawie takie samo prawdopodobieństwo chorób sercowo-naczyniowych jak starsi dorośli w populacji ogólnej. Wczesne zmiany w sercu i naczyniach mogą być wykryte już u dorastających pacjentów z niewydolnością nerek, ale brakuje informacji o częstości, ciężkości i przebiegu tych zmian w poszczególnych etapach niewydolności nerek. Czynniki, które wpływają na wysokie ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek są nadal trudne do zdefiniowania.

 

Populacja dziecięca jest najlepsza aby badać wpływ przewlekłej choroby nerek na serce i naczynia krwionośne, ponieważ w tej populacji nie występują zmiany w tych narządach związane ze starzeniem się, cukrzycą i paleniem papierosów.

Aby ulepszyć zrozumienie przyczyn i konsekwencji wczesnego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego u dzieci z postępującą niewydolnością nerek, konsorcjum nefrologów dziecięcych w Europie przystąpiło do długoterminowego prospektywnego badania analizującego zmiany w sercu i naczyniach u dzieci w następujących po sobie etapach niewydolności nerek.

0

210

Aktywni pacjenci

0

55

Ośrodki biorące udział w badaniu

0

12

Kraje Europejskie

0

30

Badacze

Nasz cel

W badaniu 4C bierze udział 704 pacjentów w wieku od 6 do 17 lat ze wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego 10 do 60 ml/min/1.73m2 w 55 ośrodkach nefrologii dziecięcej w 12 krajach Europejskich.

Budowa i funkcja serca oraz dużych tętnic są regularnie badane czułymi, nieinwazyjnymi metodami i wyniki tych badań są porównywane do wyników uzyskanych u dużej grupy zdrowych dzieci.

Wiele potencjalnych klinicznych, antropometrycznych, biochemicznych i związanych z lekami czynników ryzyka jest monitorowanych i będą one powiązane ze stanem układu sercowo-naczyniowego pacjentów.

Powiązanie z badaniem całego genomu pozwoli na zindentyfikowanie typowych wariantów genetycznych, związanych z postępem zmian w układzie sercowo-naczyniowym i niewydolności nerek.

Pacjenci są kontrolowani w trakcie wkraczania w schyłkową niewydolność nerek. Wpływ dializ i przeszczepień na układ sercowo-naczyniowy są objęte w osobnych badaniach cząstkowych (4C-D, 4C-T).

Wpływ niewydolności nerek u dzieci na budowę tętnic oraz innych tkanek, będą zbadane w biopsjach (4C-A, 4C-P).

Długotrwałe obciążenie nerek i układu sercowo-naczyniowego oraz tego konsekwencje będą ocenione w samodzielnie wypełnianej ankiecie opartej na badaniu 4C-TRACK.

doctor