Nasze wyniki

Do tej pory badanie 4C pomogło nam zgłębić obecną wiedzę na temat rozwoju, progresji i powikłań przewlekłej choroby nerek u dzieci. Badanie dostarczyło unikalnego wglądu w rozwój choroby serca i naczyń w różnorodnych grupach dzieci z niewydolnością nerek.

W dodatku, dane oraz próbki biologiczne uzyskane w przebiegu badania pozwoliły na zbadanie wielu genetycznych, klinicznych i laboratoryjnych czynników związanych z progresją niewydolności nerek, co może pomóc w zidentyfikowaniu dzieci z wysokim ryzykiem gwałtownej utraty funkcji nerek.

 

Ważne wnioski wyciągnięte w przebiegu badania 4C do tej pory:

 

  • Przerost mięśnia lewej komory serca oraz zwiększenie grubości kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa tętnic szyjnych było obecne u ponad połowy pacjentów na początku badania i rozwinęło się u kolejnych pacjentów wraz z pogarszaniem się funkcji nerek. U wielu pacjentów te nieprawidłowości współistniały z upośledzeniem kurczliwości mięśnia sercowego i usztywnieniem ścian dużych tętnic. Ciśnienie tętnicze krwi wydaje się być najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do wczesnego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego.

  • Przeszczepienie nerki u pacjentów przynosi korzyść w postaci wczesnego odwrócenia nieprawidłowości w zakresie naczyń, w porównaniu do pacjentów, którzy rozpoczęli dializy.

  • U 2/3 uczestników naszego badania stwierdzono niedobór witaminy D3. Niskie poziomy witaminy D3 były częstsze u dziewczynek, pacjentów z chorobami kłębuszków (takich jak zespół nerczycowy czy zapalenie naczyń) i pacjentów z proteinurią.

  • Kwasica metaboliczna, powszechne powikłanie związane z utratą wodorowęglanów z moczem, okazuje się być związana z szybszą utratą funkcji nerek u dzieci. To sugeruje, że konsekwentna korekcja kwasicy wodorowęglanem sodu może pomóc w zachowaniu funkcji nerek.

  • Zostały wykryte dwa potencjalne markery, które pozwolą na poprawę przewidywania utraty funkcji nerek u dzieci z niewydolnością nerek: suPAR (badane we krwi) i uEGF (badane w moczu).

Nasze publikacje