Naši rezultati

Dosadašnja 4C studija nam je pomogla da poboljšamo sadašnja saznanja o razvoju, progresiji i komplikacijama hronične bolesti bubrega kod dece. Studija je pružila jedinstven uvid u razvoj bolesti srca i krvnih sudova u različitim grupama dece sa hroničnom bubrežnom bolešću

Pored toga, podaci i uzorci prikupljeni tokom studije omogućavaju da se prouči veliki broj genetskih, kliničkih i laboratorijskih faktora povezanih sa hroničnom progresijom bolesti bubrega koji mogu pomoći da se identifikuju deca u riziku od brzog gubitka funkcije bubrega.

 

Ovo su neki od važnih nalaza koji su otkriveni u dosadašnjoj studiji 4C:

 

  • Uvećanje srčanog mišića (hipertrofija leve komore) i zadebljanje zida velikih arterija (povećana debljina intime medije) bilu su prisutni kod više od polovine pacijenata na početku studije i razvili su se kod drugih pacijenata tokom studije kako je funkcija bubrega opadala. Kod mnogih od obolelih pacijenata ove promene išle su zajedno sa smanjenom kontrakcijom srčanog mišića i ukrućivanjem velikih arterija. Čini se da je krvni pritisak najvažniji faktor koji doprinosi ranom kardiovaskularnom oštećenju.

  • Pacijenti koji su podvrgnuti transplantaciji bubrega imaju koristi od ranog povoljnog preokreta oštećenja krvnih sudova u poređenju sa pacijentima koji započinju dijalizu.

  • Dve trećine pacijenata u našoj studiji imali su nedostatak vitamina D. Nizak nivo vitamina D bio je češći kod devojčica, pacijenata sa glomerularnim bolestima (kao što je nefrotski sindrom ili vaskulitis) i kod pacijenata sa proteinurijom.

  • Ustanovljeno je da je metabolička acidoza, česta komplikacija usled gubitka bikarbonata urinom, povezana sa bržim opadanjem funkcije bubrega kod dece. Ovo sugeriše da posledična korekcija acidoze sa natrijum bikarbonatom može pomoći da se bolje očuva funkcija bubrega.

  • Dva potencijalna biomarkera koji omogućavaju poboljšanje predviđanja opadanja bubrežne funkcije prvi put su identifikovana kod dece sa CKD: suPAR (testiran u krvi) i uEGF (testiran u urinu).

Naše publikacije